EKG Garyp

Enerzjy Koöperaasje Garyp is een coöperatie uit Garyp die voordelig stroom en gas levert aan haar leden. Deze energielevering
wordt uitgevoerd middels een samenwerkingsverband met EnergieVanOns, waarin meerdere
duurzame regionale energie-leveranciers hun krachten bundelen.
We noemen hier 3 redenen waarom je lid zou moeten worden van onze coöperatie en waarom je
stroom en/of gas bij ons zou willen afnemen.
Reden 1 : De laagste prijs
Stroom produceren we zelf op onze eigen zonneweide Griene Greide, daarom kunnen we deze tegen
een prijs aanbieden die lager ligt dan al onze concurrenten (groene stroom Nederland, reguliere tarieven, jan.2020)
Bovendien hebben we geen dure overhead, we zijn een vrijwilligersorganisatie. Onze leden
ontvangen op het lage EnergieVanOns tarief een extra korting!
Omdat klanten vaak zowel stroom als gas bij dezelfde leverancier willen afnemen bieden we ook de
mogelijkheid om gas bij ons af te nemen. De prijs van gas is even laag als de goedkoopste aanbieder
en deze leveren we voor het zelfde, lage tarief door.
Reden 2 : Het meest duurzaam
De stroom die we leveren is afkomstig van onze weide met 27.000 zonnepanelen en wordt dus
volledig duurzaam geproduceerd (in 2018 : 6,5 miljoen kWh: genoeg voor ca. 2000 huishoudens). Het gas wat
wordt geleverd is CO2 gecompenseerd gas en identiek aan dat van al onze groene concurrenten.
Door WISE, een organisatie die de duurzaamheid van energie-leveranciers beoordeelt, worden we
gehonoreerd met een 10 op duurzaamheid, waarmee we de hoogste positie bekleden op een lijst
van alle 44 energie leveranciers in Nederland!
Reden 3 : De winst blijft in Garyp
Bijna alle energieleveranciers zijn inmiddels in buitenlandse handen, waardoor de winst op energie
naar het buitenland verdwijnt. Bij EKG Garyp komt de winst op door ons geleverde energie terecht in
ons eigen Mienskipsfûns. Uit dit fonds worden jaarlijks diverse “goede” doelen en activiteiten binnen
het dorp gesponsord of gefinancierd ( in 2020 hebben 25 stichtingen / verenigingen € 1000,- ontvangen ).
De winst blijft dus binnen Garyp e.o.!!

Ver peliculas online